Urodziła się 11 października 1974 r. w Lublinie. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu w latach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym.

Z dniem 12 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej i orzekała w VII Wydziale Grodzkim. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, orzekała w VII Wydziale Grodzkim.

W maju 2007 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie i orzekała początkowo w XIV Zamiejscowym Wydziale Grodzkim z siedzibą w Łęcznej a od września 2007 r. w XVI Zamiejscowym Wydziale Grodzkim z siedzibą w Świdniku, przy czym od września 2009 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego tego wydziału. Od stycznia 2010 r. orzekała w XVI Zamiejscowym Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w którym pełniła funkcję przewodniczącej tego wydziału.

W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, z dniem 1 stycznia 2011 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, gdzie orzekała w II Wydziale Karnym, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącej tego wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana od 15 lipca 2017 r. do 14 stycznia 2018 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Kolejną decyzją delegację przedłużono do 14 lipca 2018 r., gdzie orzekała w XI Wydziale Karnym Odwoławczym.

Od 03 kwietnia 20129 r. sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekała w IV Wydziale Karnym

Od 2020 r. delegowania do Ministerstw Sprawiedliwości, co trwa do dnia dzisiejszego.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Monitor Polski 2018 poz. 377

UCHWAŁA NEOKRS

Nr 612/2018 z dnia 2018-12-05

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP

Nr 1130.15.2019 z dnia 2019-03-26

OGŁOSZENIE NOMINACJI

Monitor Polski 2019 poz. 611

WRĘCZENIE NOMINACJI

Dnia 2019-04-03