Andrzej Żak

Złożył podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

urodził się dnia 2 września 1976 r. w Świdnicy

SSR w Wałbrzychu

- w 2002 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą;

- od dnia 2 stycznia 2003 r. do dnia 30 grudnia 2008 r. zatrudniony jako współpracownik kancelarii-aplikant radcowski-w Kancelarii Radcy Prawnego Józefa Żaka z siedzibą w Wałbrzychu;

- od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.-aplikant radcowski w Kancelarii Adwokackiej Anny Taboły z siedzibą w Wałbrzychu;

- od dnia 1 listopada 2004 r. do dnia 30 listopada 2005 r. zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Anety Toboły jako współpracownik i aplikant radcowski;- uwaga w uchwale nr 673/2019 podano zatrudnienie w tej kancelarii w okresie 1 listopada 2004 r. - 30 listopada 2005 r., natomiast w uchwale nr 794/2020 tylko zatrudnienie tylko w kwietniu 2004 r.);

- od dnia 2 lutego 2004 r. do dnia 9 września 2015 r. zatrudniony w TBE (Towarzystwie Edukacji Bankowej) Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu jako wykładowca prawa ( uwaga w uchwale nr 673/2019 podano datę początkową zatrudnienia 1 lutego 2004 r., zaś dzień 31 grudnia 2017 r. jako datę zakończenia zatrudnienia);

- w 2005 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie "Pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego";

- od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 30 grudnia 2006 r. pracował jako współpracownik kancelarii-aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego Dariusza Czyża z siedzibą w Szczawnie-Zdroju;

- od dnia (1?) 2 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2011 r. zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jako asystent sędziego ( w uchwale nr 673/2019 podano datę 1 kwietnia 2007 r., zaś w uchwale nr 794/2020 datę 2 kwietnia 2007 r. );

- aplikacja radcowska zakończona w 2008 r. egzaminem radcowskim-ocena łączna dostateczny plus;

- uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 30 maja 2008 r. wpisany na listę radców prawnych tej Izby (w uchwale nr 673/2019 podano natomiast datę 8 sierpnia 2008 r. );

- uchwałą z dnia 5 września 2008 r. OIRP zawiesiła mu prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego z uwagi na podjęcie zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości (pracował wówczas jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu) z mocą od dnia 8 sierpnia 2008 r.;

- uchwałą z dnia 28 lutego 2011 r. OIRP uchyliła swą uchwałę z dnia 5 września 2008 r. wobec ustania przesłanek do wykonywania zawodu radcy prawnego;

- od dnia 1 kwietnia 2011 r. wykonywał zawód radcy prawnego we własnej kancelarii w Wałbrzychu (uwaga w uchwale nr 673/2019 podano, że zawód radcy prawnego we własnej kancelarii wykonywał od dnia 1 marca 2011 r. );

- od dnia 5 października 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. był zatrudniony w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Boguszowie-Gorcach na stanowisku radcy prawnego (uwaga w uchwale nr 673/2019 podano, że w tym zakładzie był zatrudniony od dnia 1 lipca 2017 r.);

- zgłosił się na wolne stanowisko sędziowskie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 46;

- otrzymał negatywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy;

- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy uchwałą nr 1 z dnia 22 maja 2019 r. odroczyło opiniowanie kandydatów do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwści Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków KRS;

- na posiedzeniu KRS w dniu 9 lipca 2019 r. otrzymał 1 głos "za", zero "przeciw" i 16 głosów "wstrzymujących się";

- uchwała neoKRS z dnia 9 lipca 2019 r. Nr 673/2019 w przedmiocie nie przedstawienia jego kandydatury Prezydentowi RP o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejnowym w Wałbrzychu;

- zgłosił się ponownie na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 384-opinię o nim sporządziła sędzia wizytator d/s prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Świdnicy-Joanna Sawicz-ocena pozytywna;

- kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy w dniu 9 września 2020 r. zaopiniowało negatywnie jego kandydaturę-zero głosów "za", 7 "przeciw" i 2 "wstrzymujące się";

- zespół opiniujący KRS dnia 12 października 2020 r. oddał na jego kandydaturę 3 głosy "za", zero "przeciw" i "wstrzymująch się";

- KRS w dniu 15 października 2020 r.: 13 głosów "za", 5 "wstrzymujących się", zero "przeciw"

- uchwała neoKRS z dnia 15 października 2020 r. Nr 794/2020 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 20 stycznia 2021 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego o powołaniu do pełnienia urzędu sędziego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu (Monitor Polski z 2021 r. poz. 395);

- nominację odebrał w dniu 26 stycznia 2021r . (Oficjalna strona Prezydenta https://www.prezydent.pl>nominacje);

- orzeka w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w Wydziale I Cywilnym