- urodził się w 1965 r.

- w 1994 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

- po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie, w 1996 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym

- 15 listopada 1996 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tarnowie. Orzekał w II Wydziale Karnym i w IV Wydziale Pracy

- 18 czerwca 1998 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie. Orzekał w II Wydziale Karnym, VII Wydziale Cywilno-Karnym, a następnie w VII Wydziale Grodzkim i VIII Wydziale Grodzkim oraz w XI Wydziale Wykonywania Orzeczeń Karnych.

- od 11 kwietnia 2016 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, pełnił obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich, Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, w Departamencie Nadzoru Administracyjnego.

-19 grudnia 2017 r. został powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Krakowie

- zarządzeniem MS z dnia 5 września 2018 r. powołany został w skład Komisji Egzaminacyjnej Nr 4 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

- w trakcie delegacji do MS głosił swoją kandydaturę na stanowisko sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ogłoszone w MP z 2019 r. poz.675

- 31 stycznia 2020 r uchwałą Nr.237/2020 neoKRS pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę.

https://krspl.home.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty/p,1/6158,komunikat-prasowy-przewodniczacego-krajowej-rady-sadownictwa

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8077602,czlonkowie-krs-bez-nominacje-sn.html

- następnie zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie ogłoszone w MP z 2021 r. poz.1098 jako jeden z dziewięciu kandydatów

- 01 marca 2022 r. uchwałą Nr.166/2022 neoKRS pozytywnie zaopiniowała kandydaturę sędziego Skowrona mimo tego, że zespół członków neoKRS dokonujący wstępnej oceny zgłoszonych kandydatur rekomendował Radzie trzy inne osoby.

Zdaniem Rady kandydat ,, posiada najwyższe kwalifikacje merytoryczne, poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jego praca zawodowa, zarówno orzecznicza, jak i ta, którą wykonuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, została oceniona bardzo wysoko. Rada uwzględniła, że Pan Andrzej Skowron spełnia wszystkie kryteria wyboru w stopniu najwyższym i najpełniejszym. Posiada odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Kandydat legitymuje się bardzo długim stażem zawodowym na stanowisku sędziego sądu rejonowego oraz długim doświadczeniem zawodowym - w szczególności legislacyjnym - uzyskanym podczas pracy w różnych departamentach Ministerstwa Sprawiedliwości. (..) Aktualnie osoba wybrana do przedstawienia z wnioskiem o powołanie z powodzeniem realizuje swoje obowiązki w Departamencie Nadzoru Administracyjnego ””

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290270653

- zarządzeniem MS z dnia 11.08.2022 roku powołany w skład komisji egzaminacyjnej nr 4 do spraw aplikacji adwokackiej w Warszawie ( D. Urzędowy MS z dnia 11.08.2022 roku poz. 165)

-27 marca 2023r. powołany przez Państwową Komisję Wyborczą do pełnienia funkcji komisarza wyborczego w Rzeszowie

- jest członkiem Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”

https://rejestr.io/krs/794050/stowarzyszenie-prawnicy-dla-polski

(https://www.gazetaprawna.pl/autor/110576,andrzej-skowron)

https://oko.press/wyborow-beda-pilnowac-prezesi-sadow-od-ziobry-zwolennicy-piebiaka-i-neo-sedziowie

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wszyscy-sedziowie-prezydenta-nagrody-dla-zamieszanych-w-afere-hejterska/pqwhvh2

https://www.newsweek.pl/polska/polityka/afera-hejterska-utlucz-jakiegos-kasciaka-jak-sedziowie-w-grupie-kasta-polowali-na/fgfxl31

https://oko.press/to-bydlak-qtasina-amerykance-nas-z-moskami-wydupczyc-chca-oto-jezyk-sedziow-z-kasty-antykasty

https://krs.pl/pl/kwartalnik-consilium-iuridicum/opublikowane-numery/2023/1877-1-2023.html

 

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier 2022-05-22 (OKO.press) : "To bydlak", "qtasina", "Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą" - oto język sędziów z Kasty/Antykasty - uczestnik grupy hejterskiej "Kasta/antykasta" według przekazów medialnych 2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego.