Andrzej Sak

Złożył podpisy na listach: Zbigniew Łupina (2018), Zbigniew Łupina (2022) .