Andrzej Obcowski

Złożył podpis na liście: Mariusz Witkowski (2018) .