Alicja Tworek

Złożyła podpis na liście: Rafał Puchalski (2022) .