Alicja Jaskuła

Złożyła podpis na liście: Rafał Puchalski (2018) .