Aleksandra Sobiech

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w 1975 r. w Malborku

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 listopada 2006 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie (Monitor Polski z 2006 r., Nr 87, poz. 896);

- nominację odebrała dnia 21 listopada 2006 r. (oficjalna strona Prezydenta RP https://www.prezydent.pl

- orzeka w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe;

- Przewodnicząca Wydziału;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. poz. 274;

- uchwałą z dnia 21 listopada 2018 r. Nr 552/2018 KRS postanowiła nie przedstawić Prezydentowi RP wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku m.in. jej kandydatury, nie odwołała się od tej uchwały do Sądu Najwyższego (vide uzasadnienie uchwały neoKRS Nr 460/2020, z dnia 16 czerwca 2020 r.- BIP Krajowa Rada Sądownictwa – niestety nie dotarłam do uchwały Nr 552/2018);

- członkini Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce;

- jej praca „Moja wizja sądownictwa rodzinnego” zgłoszona w konkursie „Praca sędziego rodzinnego…” edycja 2017 r. zajęła pierwsze miejsce (strona Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce https://www.sssrwp.pl wpis z 8 października 2017 r. i z 5 listopada 2017 r.)