Agnieszka Malicka-Hagedorny

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w 1971 r. w Rzeszowie

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 2 października 2003 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w SR w Działdowie;

- orzeka w Wydziale II Karnym;

- przewodnicząca Wydziału II Karnego od stycznia 2023 r. (?)