urodziła się w 1969 r. w Lublinie.
w 1995 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 października 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Puławach. Początkowo orzekała w Wydziale Cywilnym, a

od listopada 1997 r. wykonywała obowiązki w Wydziale Pracy, pełniąc od lutego 1998 r. funkcję Przewodniczącej tego Wydziału.

18 czerwca 1998 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Puławach.

z dniem 1 listopada 1998 r.
została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Początkowo orzekała w VIII Wydziale Gospodarczym, od lipca 2004 r. w II Wydziale Cywilnym, od stycznia 2005 r. ponownie w VIII Wydziale Gospodarczym, a od czerwca 2007 r. w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lublinie.

I stycznia 2011 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, w którym orzekała w II Wydziale Cywilnym, pełniąc do grudnia 2014 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału.

Od stycznia 2015 r. była delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do Sądu Okręgowego w Lublinie, w którym orzekała w IX Wydziale Gospodarczym.

4 sierpnia 2016 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie. W dalszym ciągu orzeka w IX Wydziale Gospodarczym tego Sądu.
z uchwały neokrs

1. powołanie do SA

Sąd Apelacyjny w Lublinie

UCHWAŁA NEOKRS Nr 454/2018

Załącznik PDF

Załącznik PDF

powołanie do SA

powołanie do SA

2. Powołanie do SN

Sąd Najwyższy Izba Cywilna

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2022 poz. 838

UCHWAŁA NEOKRS Nr 333/2023 z dnia 2023-05-19

Załącznik PDF

---

Załącznik PDF

powołanie do SN

powołanie do SN

---WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-12-06

W mediach

2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego.