- urodziła się w 1979 roku,

- 2007 r. zdała egzamin adwokacki

- od 19.02 2008 r. wykonywała zawód adwokata

- 13.03.2012 r. postanowieniem Prezydenta RP powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy. Orzekała w VIII i XV Wydziale Gospodarczym

( patrz uchwała KRS znr 1916/2011 z dnia 15 września 2011 roku)

- 01.06.2017 r. do 30.06 2020 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości . Główny specjalista, a następnie zastępca dyrektora w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego

- zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszone w MP z 2016 r. poz 444. Uzyskała pozytywna ocenę pracy przez wizytatora

- uchwałą KRS nr 115/2017 z dnia 05.04.2017 negatywnie zaopiniowano jej wniosek o awans na wyższe stanowisko

(https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-wolne-287650460)

- luty 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych

- od 01.07 2020 r. delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie. Pełniła funkcję Przewodniczącej XXII Wydziału Własności Intelektualnej

- 15.02 2021 r. postanowieniem Prezydenta RP powołana na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 291

UCHWAŁA NEOKRS Nr 870/2019 z dnia 2019-10-01

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.19.2021 z dnia 2021-02-15

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 424

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-02-23

(https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7672)

M.P.2021.424
M.P.2021.424

- od lipca 2022 r. delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej

- pełniła funkcję wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ogłoszone w MP z 2022 r. poz.715 .Ocena jej pracy sporządzona przez wizytatora była jednoznacznie pozytywna,

-uchwałą neoKRS nr 121/2023r. z dnia 01.03.2023 r pozytywnie zaopiniowano wniosek o awans na wyższe stanowisko

- 04.05.2023 r. postanowieniem Prezydenta RP powołana na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2022 poz. 715

UCHWAŁA NEOKRS Nr 121/2023 z dnia 2023-03-01

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-05-12

M.P.2023.813
M.P.2023.813

(https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-wreczyl-nominacje-sedziowskie-,68308)

(https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290270730)

(https://oko.press/prezydent-hurtowo-awansuje-wspolpracownikow-resortu-ziobry)

W mediach

2021-02-24 (OKO.press) : Prezydent hurtowo awansuje współpracowników resortu Ziobry. Zastępczyni ministra trafiła aż do NSA