Agnieszka Fajkowska

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2022) .

ur. się dnia 22 sierpnia 1967 r. w Kutnie

- powołana przez Prezydenta RP na urząd sędziego dnia 12 lipca 1996 r. (vide informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Kutnie sporządzona na podstawie art. 88b usp – BIP SR w Kutnie);

- sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie;

- orzeka w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (BIP SR w Kutnie);