- ur. w 1975r.w Staszowie.

- w 1999 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą.

- w 2002 r. ukończyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą.

- w dniu 1.08.2002 r. została mianowana asesorem w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Orzekała w wydziałach grodzkim i cywilnym

- w dniu 23.03.2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SR w Rybniku. Orzekała wówczas w II Wydziale Cywilnym.

https://t.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2006/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,27896,archive

https://www.prawo.pl/akty/m-p-2006-30-320,17270602.html

- od 07.2009 r. orzekała w I Wydziale Cywilnym SR w Rybniku.

- od 09.2011 r. ponownie orzekała w II Wydziale Cywilnym w SR w Rybniku,

- w dniu 13.01.2015 r. uchwałą KRSnr 29/2015r. nie przedstawiono Agaty Pędrackiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach ogłoszonego w MP z 2014r. p.396. Przedstawiono wówczas sędziego SR Piotra Sucheckiego. A. Pędracka podczas głosowania w KRS otrzymała 13 głosów wstrzymujących się i jeden głos przeciwny.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-287644587

- od 01.2018 r. została delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w związku z pełnieniem przez nią funkcji Kierownika Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku. Została pełnomocnikiem ministerialnym do utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku.

- 06.2018 r. powierzono jej pełnienie funkcji wizytatora w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

- w dniu 24.01.2019 r. uchwała NeoKRS nr 151/2019 z dnia 24.01.2019r. w przedmiocie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Gliwicach ogłoszonych w MP z 2018r. p.274. Przedstawiono na jedno z tych miejsc sędziego SR w Gliwicach Agatę Pędracką. /Miała słabe poparcie w Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach i na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sądów Apelacji Katowickiej/ NoeKRS wskazała na niskie poparcie kandydatki, podniosła jednak duże doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje. W głosowaniu otrzymała 15 głosów za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-szesc-290389794

- w dniu 6.10.2020 roku powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w SO w Gliwicach

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7651

- od 07.2020 r. powołanie do funkcjonowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sądu Okręgowego w Rybniku. W uroczystości otwarcia Sądu wzięli udział wiceministrowie Anna Dalkowska i Michał Woś. Prezesem Sądu Okręgowego w Rybniku została SSO Agata Pędracka.

https://enowiny.pl/artykul,50904,rybnik-otwarcie-nowego-sadu-okregowego-galeria

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2020 r. została powołana na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach (D. Urz. MS. 2020.poz 185)

- w dniu 7.09.2020 r. zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020r./została powołana na członka komisji.

Załącznik PDF

Dz.Urz.MS.2020.217 z dnia 2020.09.08

Dz.Urz.MS.2020.217 z dnia 2020.09.08

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku, powołana w skład komisji (D. Urz. MS. 2020, poz. 250)

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2021 r. została powołania na zastępcę przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r. (D. Urz. MS. 2021, poz. 182)

- w dniu 23.06.2023 r. rezygnacja z funkcji Prezesa SO w Rybniku. Dymisja została przyjęta przez Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro.

https://rybnik.wyborcza.pl/rybnik/7,180134,29901153,sedzia-od-ziobry-rezygnuje-z-kierowania-sadem-to-byla-decyzja.html

https://polityka.co.pl/sedzia-od-ziobry-rezygnuje-z-kierowania-sadem-w-rybniku-dymisja-zostala-przyjeta-2833088.html

-od 2011 r. w referacie sędziego uwzględniono 36 skarg na przewlekłość postępowania w jej sprawach. Skarb Państwa miał zapłacić około 123.000zł z tytułu odszkodowań za przewlekłość postępowań.

https://oko.press/byly-szef-neo-krs-mazur-liczy-na-ii-kadencje-popiera-go-niemal-cala-nielegalna-izba-dyscyplinarna

https://rybnik.wyborcza.pl/rybnik/7,180134,28249444,prezesi-sadu-chcieli-odwolac-dyrektora-jest-niezatapialny.html

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,gw-sekretarka-sadu-w-rybniku-podejrzewana-o-kradzieze-nie-miala-dostepu-do-tajnych-informacji,wia5-3266-53534.html

/www.bip.so.rybnik.pl/

/Rybnik.Wyborcza.pl/

/www.sklep.LEX.pl/

www. Ruch.kod.pl/