Adam Pisiewicz

Złożył podpis na liście: Zbigniew Łupina (2022) .