Adam Antoni Kanafek

Złożył podpisy na listach: Marek Jaskulski (2022), Leszek Mazur (2022) .

urodził się w 11 lutego 1963 r.
do 30 listopada 2002 r. pełnił urząd asesora sądowego w Sądzie
Rejonowym w Cieszynie.

- 8 stycznia 2003 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zawierciu,

- z dniem 1 listopada 2004 r. został przeniesiony do Sądu Rejonowego
w Bielsku-Białej.

- od 16 lutego 2006 r. powierzono mu pełnienie funkcji Przewodniczącego IX Wydziału Grodzkiego, a po utworzeniu w jego miejsce IX Wydziału
Karnego, z dniem 1 stycznia 2010 r. rozpoczął pełnienie funkcji Przewodniczącego tego Wydziału.

- kilkakrotnie delegowany do orzekania w VII Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

- od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r. orzekał w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w ramach stałej delegacji
udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości.

- od 1 lipca 2018 r. jest sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, zaś

- od 25 września 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

(z uchwały nr 670/2020 neokrs z dnia 19 sierpnia 2020 r.)

zgłosił swoją kandydaturę do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

z Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023.

Raport - str. 356
Raport - str. 356

Z uzasadnienia postanowienia Sądu wydanego w składzie jednoosobowym w sprawie sygn. akt IX K 217/15

Sygn. akt IX K 217/15
Sygn. akt IX K 217/15

Poniżej - teza autorska

Zgłosił się na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 212

ocenę pracy kandydata sporządziła sędzia Anna Kuboszek - Roman (por.: uchwały jak niżej)

Pozytywnie zaopiniowany ww. uchwałą neokrs z 19.08.2020 r.,

Sędziowie bielskiego sądu rejonowego w dniu 22.04.2024 r. podjęli uchwały, w których negatywnie ocenili działalność Prezesa Sadu Rejonowego w Bielsku-Białej Adama Kanafka. Wyrazili również swoją negatywną ocenę co do dalszego zajmowania stanowisk przez prezeskę Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Annę Szwed-Szczygieł i wiceprezeskę tego sądu Annę Kuboszek-Roman.

treść uchwał:

W mediach

2019-07-29 (Onet.pl) : Europoseł PiS o decyzji kandydata do Izby Dyscyplinarnej SN: uogólnienia nie do przyjęcia 2024-04-23 (wyborcza.pl Bielsko-Biała) : Czerwona kartka dla prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Sędziowie wzywają go do rezygnacji