Martyna Bartnik

Złożyła podpisy na listach: Dariusz Drajewicz (2022), Grzegorz Furmankiewicz (2022) .