Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Złożyła podpisy na listach: Irena Bochniak (2022), Paweł Styrna (2022) .